English | Pусский
International House Tallinn keeltekool
Tallinn Language Centre

Tasemed

Keeltekool Tallinn Language Centre / International House Tallinn pakub inglise keele õpet kümnel (10) erineval keeleoskuse tasemel. Taseme tähis juhindub Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) süsteemist. Kogu süsteem põhineb funktsionaalsel keeleoskusel, s.t kirjeldab, mida õppija mingis keeles teha oskab, mitte seda, mida ta selle keele kohta teab.   

Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemis lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:
a) algeline keelekasutus (Basic User) - A;
b) iseseisev keelekasutus (Independent User) - B;
c) vaba keelekasutus (Proficient User) - C

Need kolm laia taset jagunevad igaüks omakorda kaheks kitsamaks tasemeks: A1, A2, B1, B2, C1, C2:

 • A1 Läbimurre (Breakthrough)

 • A2 Esmane keeleoskus (Waystage)

 • B1 Suhtluslävi (Treshold)

 • B2 Edasijõudnute tase (Vantage)

 • C1 Vaba suhtlemispädevus (Effective Proficiency)

 • C2 Haritud emakeelekõneleja tase (Mastery)

Õpitava materjali suure mahu tõttu on ülalloetletud tasemetest neli (A2, B1, B2 & C1) keeltekoolis Tallinn Language Centre / International House Tallinn veel omakorda jagatud kitsamateks tasemeteks / mooduliteks:

 • A2 → A2.1 & A2.2

 • B1 → B1.1 & B1.2

 • B2 → B2.1 & B2.2

 • C1 → C1.1 & C1.2

Keeltekooli Tallinn Language Centre / International House Tallinn ühe taseme / mooduli maht on 160 õppetundi ja taseme läbimiseks kulub üks õppeaasta. Õppeaasta koosneb 2-st semestrist - sügissemester ja kevadsemester. Meie kooli inglise keele kursustega saab liituda terveks õppeaastaks või soovi korral ka lühemaks perioodiks, näiteks ainult üheks semestriks.

Keeltekooli Tallinn Language Centre / International House Tallinn 2024/2025 õppeaasta:

 • Sügissemester: 02.09.2024-19.12.2024 (78 õppetundi)

 • Kevadsemester: 06.01.2025-09.05.2025 (82 õppetundi)

Keeltekooli Tallinn Language Centre / International House Tallinn 2023/2024 õppeaasta:

 • Sügissemester: 04.09.2023-21.12.2023 (78 õppetundi)

 • Kevadsemester: 08.01.2024-10.05.2024 (82 õppetundi)

         
 160  2  82    C 2
[Proficiency CPE / Professionaalne tase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    C 1.2
[Post Advanced CAE / Edasijõudnute kõrgem tase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    C 1.1
[Advanced / Edasijõudnud]
   1  78    
         
         
 160  2  82    B 2.2
[Pre-Advanced FCE / Edasijõudnute madalam tase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    B 2.1
[Upper-Intermediate / Kõrgem kesktase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    B 1.2
[High-Intermediate / Tugev kesktase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    B 1.1
[Intermediate / Kesktase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    A 2.2
[Pre-Intermediate / Madalam kesktase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    A 2.1
[Elementary / Algtase]
   1  78    
         
         
 160  2  82    A 1
[Beginner / 0-Algajad]
   1  78    
         
© Tallinn Language Centre - International House Tallinn, Luise 4, Tallinn 10142; tel 6410 607